درگاه پرداخت

شما می توانید از طریق این درگاه پرداخت های خود را به صورت آنلاین انجام دهید.

  • جهت برقراری ارتباط با شما، شماره همراه خود را وارد کنید.
  • یک ایمیل در فیلد بالا وارد کنید.
  • مبلغ (تومان) را در فیلد بالا وارد کنید.
  • علت پرداخت الکترونیکی خود را به صورت مختصر در فیلد بالا بیان کنید.
  • 0 تومان